За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Педагогически специалисти

Ивелина Пенчева

Ивелина Пенчева

Директор

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат. Обучител по "Превенция на сексуално насилие над деца". Носител на знак за Европейско качество.

Даниела Борисова

Даниела Борисова

Главен учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат. Обучител по "Превенция на сексуално насилие над деца".

Боряна Дочева

Боряна Дочева

Старши учител по музика

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат.

Веселина Савова

Веселина Савова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІІ ПКС. Носител на знак за Европейско качество.

Янка Иванова

Янка Иванова

Старши учител

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Елена Найденова

Елена Найденова

Старши учител

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІІ ПКС. Автор на стихосбирка.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

Учител

Завършено висше образование, "бакалавър"

Татяна Йорданова

Татяна Йорданова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС. Публикува в централния педагогически печат.

Виолета Александрова Трайкова

Виолета Александрова Трайкова

Учител

Завършено висше образование "магистър"

Ивелина Алексиева

Ивелина Алексиева

Учител

Завършено висше образование, "магистър", V ПКС

Екатерина Калоянова

Екатерина Калоянова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Светлана Николова

Светлана Николова

Старши учител

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Мариела Стаменова

Мариела Стаменова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Бояна Йорданова Христова

Бояна Йорданова Христова

Учител

Завършено висше образование, "бакалавър".

Диана Василева

Диана Василева

Старши учител

Завършено висше образование, "бакалавър", IV ПКС

Ема Чанкова

Ема Чанкова

Старши учител

Завършено висше образование, "магистър" ІV ПКС

Радка Костова

Радка Костова

Старши учител

Завършено висше образование, "магистър", ІІІ ПКС

Сайме Гьоч-Зекери

Сайме Гьоч-Зекери

Учител

Завършено висше образование, "бакалавър".