За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Педагогически специалисти

Боряна Дочева

Боряна Дочева

Старши учител по музика

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат.

Ивелина Пенчева

Ивелина Пенчева

Главен учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат. Обучител по "Превенция на сексуално насилие над деца". Носител на знак за Европейско качество.

Веселина Савова

Веселина Савова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и V ПКС. Носител на знак за Европейско качество.

Янка Иванова

Янка Иванова

Старши учител

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Елена Найденова

Елена Найденова

Старши учител

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІІ ПКС. Автор на стихосбирка.

Даниела Борисова

Даниела Борисова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат. Обучител по "Превенция на сексуално насилие над деца".

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

Учител

Завършено висше образование, "бакалавър"

Татяна Йорданова

Татяна Йорданова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС. Публикува в централния педагогически печат.

Биляна Боева

Биляна Боева

Учител

Бакалавър 2018 г.

Мариела Чернева

Мариела Чернева

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Ивелина Алексиева

Ивелина Алексиева

Учител

Завършено висше образование, "магистър", V ПКС

Екатерина Калоянова

Екатерина Калоянова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Мариела Стаменова

Мариела Стаменова

Старши учител

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Светлана Николова

Светлана Николова

Старши учител

завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Диана Василева

Диана Василева

Учител

Завършено висше образование, "бакалавър", IV ПКС

Радка Костова

Радка Костова

Старши учител

Завършено висше образование, "магистър", IV ПКС

Ема Чанкова

Ема Чанкова

Учител

Завършено висше образование, "магистър" V ПКС

Сайме Гьоч-Зекери

Сайме Гьоч-Зекери

Учител

Бакалавър