За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Педагогически специалисти

Ивелина Пенчева

Ивелина Пенчева

Директор

Завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат. Обучител по "Превенция на сексуално насилие над деца". Носител на знак за Европейско качество.

Даниела Борисова

Даниела Борисова

Главен учител

Завършено висше образование. Образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат. Обучител по "Превенция на сексуално насилие над деца".

Боряна Дочева

Боряна Дочева

Старши учител по музика

Завършено висше образование. образователно-квалификационна степен "магистър" и І ПКС. Публикува в централния педагогически печат.

Веселина Савова

Веселина Савова

Старши учител

Завършено висше образование. Образователно-квалификационна степен "Магистър", ІІ ПКС. Носител на знак за Европейско качество.

Янка Стоянова

Янка Стоянова

Старши учител

Завършено висше образование. Образователно-квалификационна степен "магистър" и ІІ ПКС.

Елена Найденова

Елена Найденова

Старши учител

Завършено висше образование с Образователно-квалификационна степен "магистър", ІІ ПКС. Автор на стихосбирка.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

Учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", IV ПКС

Татяна Йорданова

Татяна Йорданова

Старши учител

Завършено висше образование. Образователно-квалификационна степен "Магистър", ІІ ПКС. Публикува в централния педагогически печат.

Виолета Трайкова

Виолета Трайкова

Учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Магистър", V ПКС

Ивелина Алексиева

Ивелина Алексиева

Старши учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Магистър", III ПКС

Памела Красимирова

Памела Красимирова

Учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Магистър"

Дияна Райчева

Дияна Райчева

Учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър".

Мариела Стаменова

Мариела Стаменова

Старши учител

Завършено висше образование Образователно-квалификационна степен "Магистър", ІІ ПКС.

Бояна Христова

Бояна Христова

Учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Магистър", V ПКС

Диана Василева

Диана Василева

Старши учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър", III ПКС

Ема Чанкова

Ема Чанкова

Старши учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Магистър", ІII ПКС

Радка Костова

Радка Костова

Старши учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Магистър", ІІ ПКС

Сайме Гьоч

Сайме Гьоч

Учител

Завършено висше образование, Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"; V ПКС