За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Обучение

Днес  ЦДГ № 34 „Пролетна дъга”   е център за интелектуализиция, прагматизъм и успех. В нея  възпитанието  и обучението  според държавните образователни изисквания се реализира  в духа на  демократичните ценности, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят.

         Формират се общочовешки и национални ценности. Развива се  индивидуалността и се  стимулират на творческите заложби, духовното, физическото и социално развитие на децата от 3- до 7-годишна възраст.

         Детската градина  отговоря на потребностите на обществото за интеркултурно възпитание на подрастващите.