За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Непедагогически състав

Мария Русева

Мария Русева

Завеждащ административна служба, домакин, касиер

Завършила висше образование- счетоводство, "МАГИСТЪР"

Нели Стоянова

Нели Стоянова

Готвач
Тензиле Мехмед

Тензиле Мехмед

Помощник готвач
Ван Гърбачева

Ван Гърбачева

Помощник възпитател/ Работник кухня
Светлана Стоянова

Светлана Стоянова

Помощник възпитател
Лилия Стоянова

Лилия Стоянова

Помощник възпитател
Соня Панайотова

Соня Панайотова

Помощник възпитател
Жасмина Петкова

Жасмина Петкова

Помощник възпитател
Веселина Стоянова

Веселина Стоянова

Помощник възпитател
Стефка Йорданова

Стефка Йорданова

Помощник възпитател
Кристина Атанасова

Кристина Атанасова

Помощник възпитател
Айлин Фикридин

Айлин Фикридин

Помощник възпитател
Валентин Василев

Валентин Василев

Оператор газови котли
Нели Василева

Нели Василева

помощник възпитател