За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Непедагогически състав

Мария Руменова Русева

Мария Руменова Русева

Завеждащ административна служба, домакин, касиер

Завършила висше образование- счетоводство, "МАГИСТЪР"

Нели Ганчева

Нели Ганчева

Готвач
Надя Русева

Надя Русева

Помощник готвач
Светлана Стоянова

Светлана Стоянова

Помощник възпитател
Лилия Маринова

Лилия Маринова

Помощник възпитател
Малина Велеславова

Малина Велеславова

Помощник възпитател
Соня Панайотова

Соня Панайотова

Помощник възпитател
Жасмина Петкова

Жасмина Петкова

Помощник възпитател
Стефанка Стоянова

Стефанка Стоянова

Помощник възпитател
Дияна Райчева

Дияна Райчева

Помощник възпитател
Валентин Василев

Валентин Василев

Оператор газови котли