За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Допълнителни педагогически услуги за учебната 2022-2023

  1. Народни танци – хореограф Димитър Димитров от СНЦ „Гайтани“;
  2. Народно пеене – СНЦ „Гайтани“;
  3. Приложни изкуства – Христина Йорданова;
  4. Футбол – треньор Стойко Стойков от Футболен клуб „Атлетик“;
  5. Английски език – преподавател Иванка Кънева;
  6. Руски език – преподавател  Петър Синджирлиев;