За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Бюджет

Касов отчет първо тримесечие 2021 г.

Бюджет на ДГ Пролетна дъга 2021 г.

Заповед за бюджет 2021

Касов отчет 2020 г

Оборотна ведомост 2020

Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Отчет на разходите по бюджета за второ тримесечие на 2020 г.

Оборотна ведомост първо тримесечие ДГ Пролетна дъга 2020 г.

Заповед на кмета № РД-25-600 от 28.02.2020 – бюджет 2020

Отчет първо тримесечие 2020 г.

Оборотна ведомост 2019 ДГ Пролетна дъга

Отчет на изразходваните средства по бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.

Отчет на разход по бюджет – трето тримесечие

Оборотна ведомост – трето тримесечие

Отчет на разхода по бюджета за второ тримесечие ДГ Пролетна дъга

Оборотна ведомост второ тримесечие ДГ Пролетна дъга

Касов отчет януари март 2019 г