За контакти

  ул. "Софийско шосе" 2,
гр. Шумен

  Служебен: 054/87-80-93

   Директор: 0887919932

 proletnadaga34@abv.bg

Бюджет

Касов отчет първо тримесечие 2024 г.

Обяснителна записка- отчет за първо тримесечие 2024 г.

Бюджет за  2024 г ДДД и МД

Касов отчет за 2023 г. ДГ Пролетна дъга

Бюджет ДГ Пролетна дъга 2023

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета за трето тримесечие 2023 г

Касов отчет трето тримесечие на 2023 г.

Обяснителна записка второ тричесечие 2023 г.

Касов отчет за второ тримесечие 2023 г.

Касов отчет -първо тримесечие 2023 г.

Обяснителна записка към отчет за изпълнението на бюджета към 31.03.2023 г.

Обяснителна записка ДГ Пролетна дъга

Касов отчет-12.2022

Касов отчет септември 2022 г.

Обяснителна записка второ тримесечие 2022 г. ДГ Пролетна дъга

Касов отчет за второ тримесечие на 2022 г.

Заповед на кмета на Община Шумен за бюджет 2022 г.

Бюджет за 2022 г.

Обяснителна записка към касов отчет първо тримесечие 2022 г

Касов отчет март 2022

Оборотна ведомост март 2022

Оборотна ведомост 2021 г.

Обяснителна записка за изпълнение на бюджета към 31.12.2021 г.

Касов отчет 2021 г.

Обяснителна записка към касов отчет -трето тримесечие

Оборотна ведомост 09.2021

Касов отчет трето тримесечие 2021 г.

Оборотна ведомост 06.2021

Обяснителна  записка второ тримесечие 2021

Касов отчет-второ тримесечие 2021

Обяснителна записка към касов отчет 1-2021

Касов отчет първо тримесечие 2021 г.

Бюджет на ДГ Пролетна дъга 2021 г.

Заповед за бюджет 2021

Касов отчет 2020 г

Оборотна ведомост 2020

Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г.

Отчет на разходите по бюджета за второ тримесечие на 2020 г.

Оборотна ведомост първо тримесечие ДГ Пролетна дъга 2020 г.

Заповед на кмета № РД-25-600 от 28.02.2020 – бюджет 2020

Отчет първо тримесечие 2020 г.

Оборотна ведомост 2019 ДГ Пролетна дъга

Отчет на изразходваните средства по бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.

Отчет на разход по бюджет – трето тримесечие

Оборотна ведомост – трето тримесечие

Отчет на разхода по бюджета за второ тримесечие ДГ Пролетна дъга

Оборотна ведомост второ тримесечие ДГ Пролетна дъга

Касов отчет януари март 2019 г